Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Ceza Hukukunda Köpek Silah mıdır?

878 görüntülenme
Ceza Hukukunda Köpek Silah mıdır?

Türk Ceza Kanunu, bazı suçların işlenmesinde araç olarak silah kullanılmasını ağırlaştırıcı sebep olarak görmekte ceza sınırları daha artmaktadır. Bu sebeple silahın hangi araçlar olabileceği bunun yanında köpek silah sayılır mı sorusunu ele alacağız.

Silah, “savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle silah, uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü ifade eder. TCK’nın 6/1.f maddesine göre, silâh deyiminden, ateşli silâhlar; patlayıcı maddeler; saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet; saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler ve son olarak da yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal ve biyolojik maddeler anlaşılır.

TCK’nın 6/1.f maddesinde, her suç için uygulanabilir genel bir silah tanımı yapılmamıştır. Diğer bir ifadeyle, TCK’da düzenlenen ve içerisinde silah kelimesi geçen tüm maddeleri kapsayacak nitelikte silah tanımı yapılmıştır. Bu nedenle silah kavramından ne anlaşılması gerektiği, suç tiplerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Suç tipine göre değişiklik göstermek ne demektir?

Örneğin kişi, yağma suçunu ( sokak diliyle gasp suçu ) bir köpek vasıtasıyla işlenmesi silah olarak sayılıp yağma suçunun ağırlaştırıcı şeklini oluşturur mu?

Suçun unsurunun Türk Ceza Kanunu 6/1.f de silah sayılabilecek şeyler belirtilmişti. Öncelikle yağma suçunda suçun oluşması için bakılması gereken konu suçun silahla işlenmesinin nitelikli hal sayılması, silahın suçun işlenmesini kolaylaştırması ve mağdur üzerindeki korkunun etkisini artırması düşüncesine dayanmaktadır.

Süs köpeği veya pitbull cinsi köpek ile bu suçun işlenmesinin bir farkı bulunmamaktadır. Burada önemli konu suç eylemi gerçekleştirilirken köpek vasıtasıyla eylemin kolaylaştırılmasıdır. Yani fail üzerinde yarattığı etkiye bakmamız gerekecektir.

Örneğin süs köpeğini gezdirmek amacıyla yola çıkmış bir fail aklında suç işleme kastı bulunmadan dolaşırken karşıdan gelen kişinin üstünde bulunan ziynet eşyaların kendisini suça yöneltip mağdura saldırması gasp yani yağma suçunu oluşturur. Ancak mağdur süs köpeğinden korkmuş veya kendi vücut bütünlüğüne zarar vereceğini düşünerek karşı koymamış olabilir. Bu durumda dahi yağma suçunun silahla işlenmesi varsayımı benimsenmelidir.

Ancak mağdurun kendine ait pitbull cinsi köpeğinin kendisinden kaçırıldıktan sonra kötü niyetli gasp eylemini gerçekleştirecek kişinin eline geçtiğini varsayalım. Gasp ( yağma ) eylemini gerçekleştirmeyi düşünen fail, yoldan geçerken asıl sahibi olan mağdura yönelirken köpeğin dış görünüşünden kendisini tanıyarak köpeği tanıyan mağdur arasında failin gasp eylemini gerçekleştirmeye yönelik eylemi sırasında köpek herhangi bir korku yaratacak etki yaratmaz ise mağdur için bu kez gasp suçunun eyleminin silahla işlendiğini varsaymak doğru olmayacaktır.

Gasp ( yağma ) suçu haricinde ayrıca köpeğin silah olarak tehdit, kasten yaralama suçlarında sıklıkla kullanıldığını ancak her somut olayın da kendi içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14