Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Eşe Karşı Kasten Yaralama Suçu

820 görüntülenme
Eşe Karşı Kasten Yaralama Suçu

Eşe Karşı Kasten Yaralama Suçu Yargıtay Emsal Kararı

Sanık hakkında, eşini kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; adli sicil kaydına göre tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının, 5237 sayılı TCK. 50/1-f maddesine istinaden kamuya yararlı işte çalışma seçenek yaptırımına çevrilmesi suretiyle TCK. 58/1. maddesinde belirtilen tekerrür hükümlerinin uygulanma imkanının ortadan kaldırılması ve yine sanığın eşi olan mağdura karşı kasten yaralama eylemini silahtan sayılan kemer ile gerçekleştirdiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK. 86/2. maddesine göre belirlenen temel cezanın, aynı olayda iki nitelikli halin TCK. 86/3-a ve 86/3-e maddelerinin birleşmesi nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır (Yargıtay 3.Ceza Dairesi-Karar : 2019/13946).

5237 sayılı TCK.nın 232/2. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunun, yaralama, tehdit, sövme gibi kanunun başka maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar dışında kalan, çıplak gezdirme, aç bırakma, sürekli alay etme, korkutma gibi merhamet ve şefkatle bağdaşmayan eylemleri kapsadığı, sanığın resmî nikahlı eşi olan mağdureyi basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralaması eyleminin, 5237 sayılı TCK.nın 86/2, 3-a maddesine uygun eşe karşı kasten yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hataya düşülerek kötü muamele suçundan aynı Kanunun 232/1. maddesi uyarınca mahkûmiyet hükmü kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi – Karar : 2013/3681).

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14