Hıfzı Oğuz Bekata Kimdir?

Devlet adamı, şair (Doğumu 17 Mart 1911, Ankara – Vefatı 1 Eylül 1995).
Ankara Cumhuriyet İlkokulu (1925), Bursa Lisesi (1931), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1934) mezunu. 1942’de İktisat Bakanlığı iş müfettişi ve Sanayi genel müdür yardımcısı olarak çalıştı.
İki dönem (1943-50, 1957-60) Ankara milletvekili ve 27 Mayıs ihtilali sonrası Kurucu Meclis üyesi olarak parlamentoda görev yaptı.
1961 ve 1975’te Ankara senatörü, 1962’de Devlet bakanı, 1963’te İçişleri bakanı oldu. Millî Savunma bakan vekilliği ve
hükümet sözcülüğü yaptı (1962-63).

Yazıları
Gençlik (1927),
Mehtap (1928),
Yeşilyurt (1929),
Çığır (kurucusu, 1933-45)
başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yer aldı. Anıları henüz yayımlanmadı.

ESERLERİ
Birinci Cumhuriyet Biterken (siyaset ve ekonomi üzerine, 1960),
Dağların Ardı (meclis konuşmaları, 1965),
Hükümetin Tutumu Üzerinde İki Konuşma (siyasî, 1967),
Türkiye’nin Bugünkü Görünüşü (siyasî ve iktisadî etüd,1969),
Dış Politika ve Türkiye (1975).