Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Kullanım Hakkının Devri Sözleşmesi Nedir?

953 görüntülenme
Kullanım Hakkının Devri Sözleşmesi Nedir?

Kullanım hakkının devri sözleşmesi

Türk Medeni Yasasında “intifa hakkı” olarak düzenlenmiş olan taşınırlar ve taşınmaz mallar, haklar ya da bir mal varlığı üzerinde kurulabilmiş olan hakka kullanım hakkı denir. Kullanım hakkı bedelsiz ve bedelli, zamanlı ve zamansız olarak ayrılan bir hak olarak ifade edilmektedir.

Kullanım hakkı bir diğer anlatım ile intifa hakkı, taşınmaz veya taşınır bir malın ya da bir hakkın kullanım hakkının farklı bir kişiye devredilmesi ile söz konusu olmaktadır.

Kullanım hakkı devri belirli şartlar dahilinde yapılabiliyor. Konuyla alakalı açıklamalar Türk Medeni Yasası’nın 806. ve 822. maddelerinde yapılmaktadır. Bu kanun maddeleri aşağıda yer almaktadır.

İlgili Kanun Maddeleri;

Hakkın kullanılmasının devri

MADDE 806.- Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir. Bu takdirde malik, haklarını, devralana karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir.

Devir isteme hakkı

MADDE 822.- İntifa hakkı sahibi, intifakın başlangıcını izleyen üç ay içinde, hakkın konusu olan alacağın ve kıymetli evrakın kendisine devrini isteyebilir.

İntifa hakkı sahibi, alacağın ve kıymetli evrakın devri sırasındaki değeri tutarında devredene karşı bunların bedelini ödeme borcu altına girer ve feragat edilmedikçe bu borç için ayrıca güvence göstermekle yükümlü olur.

Güvence istemekten feragat edilmemiş ise devir, ancak güvence gösterildikten sonra hüküm ifade eder.

Ev kullanım hakkında, gayrimenkul sahibine kalan hak, çıplak mülkiyet oluyor. Buna göre evi kullanma, evden yararlanma hakkı intifa hakkı sahibinin oluyor. Kullanım hakkı için taraflar arasında sözleşme yapılması gerekiyor.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14