Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi (TCK 280)

614 görüntülenme
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi (TCK 280)

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi (TCK 280)

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi, TCK md.280’de suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olarak kabul edilmiştir. Sağlık mesleği mensubu, doktor, diş doktoru eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer tüm kişileri kapsamaktadır (TCK md.280/2). Kanun, suçu bildirme yükümlülüğü olan sağlık görevlilerini sınırlamamış, sağlık ile ilgili herhangi bir meslek icra eden herkese görevi nedeniyle öğrendiği suçu bildirme yükümlülüğü getirmiştir. Örneğin, özel bir hastanede iğne yapan görevli, hasta bakıcı vb. gibi sağlık görevlileri de işlenen bir suç hakkında bildirim yapma yükümlülüğü altındadır.

Özellikle belirtelim ki; bu madde sadece özel hastanelerde veya kurumlarda çalışan sağlık görevlilerini kapsamaktadır. Devlet hastanelerinde çalışan doktor, diş doktoru, hemşire vb. gibi tüm sağlık görevlilerinin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde TCK md.279’da düzenlenen kamu görevlisinin suçu bildirmemesi hükümleri uygulanacaktır. Çünkü, devlet hastanelerinde görevli doktorlar memur olup ceza hukukuna göre kamu görevlisi statüsündedir.

Sağlık mesleği mensubu olan kişi, bir suçun işlendiğini veya işlenmiş olmakla birlikte neticeleri sınırlanabilecek bir suçu “görevi nedeniyle” öğrendiğinde bu madde hükümleri uygulanır, icra ettiği görevi haricinde öğrendiği bir suçu bildirmeye sağlık görevlisi TCK md.278 gereği suçu bildirmeme suçunun basit haliyle cezalandırılır. Örneğin, bir doktor sokakta işlenen bir insan öldürme vakıasını görmüş, ancak bu suçu bildirmemişse, suçu görevi haricinde öğrendiğinden TCK md.280’de düzenlenen sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunu değil, TCK md.278’de düzenlenen suçu bildirmeme suçunun basit şeklini işlemiş olur.

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunun cezası şu şekildedir:

  • Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.280/1).
  • Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır (TCK md.280/2).

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14