Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

BŞK Bağlayıcı Şirket Kuralları Nedir

656 görüntülenme
BŞK Bağlayıcı Şirket Kuralları Nedir

Avrupada BCR sistemi olarak kullanılan Bağlayıcı Şirket Kuralları KVKK’nın 10.04.2020 tarihinde yayımlanan duyurusu ile bizlerinde hayatına BŞK olarak giriş yapmıştır.

Halihazırda yurtdışına yapılacak olan aktarımlar artık BŞK uygun olarak KVKK başvuru şeklinde bildirilerek yapılacaktır.

Peki BCR / BŞK nedir

Avrupadaki karşılığı BCR sistemi, ortak ekonomik faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşların AB Veri Koruma Yasası’na uygun olarak, BCR sistemi içine dahil olmuş kurum ve kuruşlara kişisel veri aktarımı yapmalarına izin veren ve  Avrupa Birliği Madde 29 Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiş uluslararası veri aktarım kurallarıdır.

GDPR-BCR İLİŞKİSİ

Bağlayıcı Şirket Kuralları, GDPR’ın kilit unsurlarından biridir. GDPR, Bağlayıcı Şirket Kuralları’nı mevzuata dahil etmiş ve BCR’lere dayanırken uyulması gereken çeşitli şartları 47. maddesi uyarınca belirtmişti

Ülkemizdeki karşılığı ise BŞK olan Bağlayıcı Şirket Kuralları, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri için kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma politikalarıdır.

6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince, kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı sağlayacaklarına ilişkin olarak hazırladıkları yazılı taahhütler, Kurul’un iznine tabidir.

Bağlayıcı şirket kuralları grup, grup üyesi ve yetkili grup üyesi şeklinde uygulanabilir

Grup  : Bir şirketler topluluğuna bağlı olarak faaliyet gösteren şirketler, teşebbüsler ile ortak bir ekonomik faaliyette bulunan veya veri işleme faaliyetine ilişkin ortak bir karar mekanizması bulunan veri sorumlularının tümünü ifade eder. Grubun Türkiye’de yerleşik merkezi var ise başvuruyu yapmaya burası yetkilidir.

Grup üyesi: Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ya da teşebbüs ile ortak bir ekonomik faaliyette bulunan ya da veri işleme faaliyetine ilişkin ortak bir karar mekanizması bulunan bir gruptaki veri sorumlularını ifade eder.

Yetkili Grup üyesi: Grubun Türkiye’de yerleşik bir merkezinin bulunmadığı durumda kişisel verilerin korunması konusunda yetkilendirilen Türkiye’de yerleşik bir Grup üyesini ifade eder.

KVKK’ya yapılacak BŞK başvurusu nasıl olmalıdır,

  1. Başvuruyu yapma yetkisi

Grubun Türkiye’de yerleşik merkezi var ise başvuruyu yapmaya burası yetkilidir.

Grubun Türkiye’de yerleşik merkezi yok ise Türkiye’de yerleşik bir Grup üyesi kişisel verilerin korunması konusunda yetkilendirilmelidir (Kısaca “Yetkili Grup Üyesi”). Bu durumda, Grup adına başvuru yapma yetkisini burası haizdir.

  1. Başvuruda sunulacak bilgi/belgeler
  2. Başvuru Formu
  3. Bağlayıcı Şirket Kuralları metni
  4. Başvuru ile ilgili gördüğünüz diğer tüm bilgi ve belgeler

Başvurucu, başvuru belgelerini hazırlayarak başvuru aşmasında Kuruma sunar. Gerekmesi halinde Kurum başkaca bilgi ve belge talep edebilir.

  1. Başvurunun yöntemi

Başvurular, Kuruma elden veya posta yolu ile iletilir.

  1. Başvurunun sonuçlandırılması

Başvurular, Kurum tarafından, resmi başvuru tarihinden itibaren bir (1) yıl içerisinde değerlendirilerek sonuca bağlanır. Gerekmesi halinde bu süre, altı (6) aylık sürelerle uzatılabilir.

Başvurunun Kurulca onaylanması halinde, bu durum Kurum tarafından ilgilisine bildirilir ve gerekmesi halinde ilan edilir.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14