Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

İnternet Suçları ve Cezaları Hakkında Bilgi Sahibi misiniz?

531 görüntülenme
İnternet Suçları ve Cezaları Hakkında Bilgi Sahibi misiniz?

İnternet (Siber) suçlar, Türk Ceza Kanununun 243. Ve 246. Maddeleri arasında, “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir.

Teknoloji ve bilgisayar sistemlerinin gelişip, değişmesiyle birlikte ortaya çıkan bu suç tipi, bilgisayar sistemleri kullanılarak işlenmiş olan suçları ifade etmektedir. Bilgisayar sistemi ile belirtilmek istenen yalnızca bilgisayarlar değil, hemen hemen artık herkesin elinin altında en az bir adet bulunan akıllı cep telefonları ve POS cihazları da bu kapsamdadır. Bu suçlara aynı zamanda bilişim suçları, elektronik suçlar, internet suçları da denmektedir.

Bundan belki de 20 sene önce hiç karşılaşmadığımız siber suçlar, zamanın değişmesiyle ortaya çıkmıştır. Günümüzde çok küçük yaşta internet, cep telefonu ve bilgisayarlarla tanışan çocuklar eğitimsiz ve bilinçsiz kullanım sonucu bu suçların mağduru veya faili haline gelebilmektedirler. Kaldı ki sanal ortamda kimlik bilgilerinin daha kolay saklandığını düşünen ve bu konuda ebeveynleri tarafından kontrol edilmeyen gençlerin siber suçlar konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Siber suçlar Türk Ceza Kanunu’nda Madde 243. Ve 246. Maddeleri arasında Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki eylemler TCK kapsamında suç olarak sayılmıştır:

– Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam etmek,

Bahsi geçen eylemi gerçekleştiren kimseye 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Bu fiilin, bedeli karşılığında yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

– Bir Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etmek Veya Değiştirmek

Bir bilişim sistemini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken, bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde suçun nitelikli hali öngörülmüş olup, verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Yine yukarıdaki fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunacaktır.

– Banka ve Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanunda bilişim alanında suçlar olarak tanımlanan ve açıklanan fiillerin dışında bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı birçok suç kanunumuzda mevcuttur. Hakaret, tehdit, şantaj, hırsızlık, dolandırıcılık, müstehcenlik, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılabildiği suçlardandır. Bu suçların temel halinin siber suç olmadığı açık olup bilişim sistemleri kullanımı suretiyle bu suçların işlenmesinde ise bilişim sistemlerinin suçun işlenmesinde araç olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. Yargıtay bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçları dolayısıyla bilişim suçu ( bilişim bağlantılı suçlar) olarak adlandırmaktadır. Kaldı ki bilişim sistemleri suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi bu suçların nitelikli halini oluşturmaktadır.

 

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14