Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Kasten Yaralama Suçunda Maddi ve Manevi Tazminat Davası

863 görüntülenme
Kasten Yaralama Suçunda Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Kasten yaralama fiilinin mağduru, fiili işleyen, yardım eden veya azmettiren kişilere karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür.

Kasten yaralama suçunda maddi zarar kişinin kasten yaralama eylemi neticesinde uğradığı her türlü maddi kayıptır. Maddi tazminat olarak talep edilebilecek maddi kayıplar ile kasten yaralama fiili arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Örneğin; kasten yaralamanın yol açtığı hastene giderlerleri; yani ilaç, ameliyat vb. giderler maddi tazminat kapsamında istenebilir. Kasten yaralama nedeniyle mağdurda maluliyet oluşmuşsa, mağdur maluliyeti ile orantılı bir maddi tazminat talep edebilir. mağdurun fiil nedeniyle belli bir süre çalışamması halinde, yani geçici iş göremezlik halinde de maddi tazminat istenebilir.

Manevi tazminat ise somut durumun özellikleri, tarafların mali durumları, tarafların olaydaki kusurlarının ağırlığı (kusur oranları), meydana gelen manevi zararın büyüklüğü (Örneğin, ölüm, yaralanma veya sadece üzüntü duyulması), olay tarihi itibariyle paranın satın alma gücü dikkate alınarak hakim tarafından takdir edilir.

Kasten yaralama sebebiyle ceza davası ceza mahkemelerinde görülmektedir. Tazminat davası ise, ayrı bir dava şeklinde görülmekte olup görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olarak düzenlenmiştir.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ
LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14