Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Silah Ticareti, Kaçakçılığı, İmalatı, Nakledilmesi Suçunun Cezası

798 görüntülenme
Silah Ticareti, Kaçakçılığı, İmalatı, Nakledilmesi Suçunun Cezası
  • Bireysel Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunun Cezası: Silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı (ülke içinde üretilmesi), nakledilmesi suçlarının temel cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.12/1).
  • Toplu Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçunun Cezası: Yukarıdaki birinci fıkrada yazılı suçları bir suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde olmamak şartıyla, iki veya daha çok kişinin birlikte (toplu) işlemeleri halinde, failler hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı Kanun m.12/2). Toplu silah imalatı veya nakletme suçunun cezası da aynı şekildedir.
  • Örgütlü Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçunun Cezası: Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır (6136 sayılı Kanun m.12/3). Yani suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen silah kaçakçılığı veya ticareti suçunun cezası 10 yıldan 24 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10.000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.12/3). Örgütlü silah imalatı veya nakletme suçunun cezası da aynı şekildedir.
  • Nitelik Bakımından Vehamet Arzeden Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçu: Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması halinde yukarıdaki fıkralarda (m.12/1-2-3) yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur (6136 sayılı Kanun m.12/4). Nitelik bakımından vehamet arz eden silahların sayısı 10 adet veya daha az ise bu fıkra uygulanacaktır. Nitelikli silahların 10 adetten fazla olması halinde 6136 sayılı Kanunun 12. maddesinin 5. fıkrası uygulanacaktır.
  • Niteliksiz Silahların Miktar Bakımından Vahim Olması: Niteliksiz ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda (m.12/1-2-3) yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur (6136 sayılı Kanun m.12/4). Niteliksiz silahların miktar (sayı) bakımından vahim olması, silah sayısının “20 adetten fazla” olması demektir. Niteliksiz sayısı 20 adet veya altında ise m. 12/4’teki arttırım maddesi uygulanmayarak, fail sadece şartları varsa m.12/1-2-3 gereği cezalandırılacaktır.
  • Vahim Miktarda Nitelikli Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçunun Cezası: Nitelikli silah; ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olmasıdır. Bu silahların miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur (6136 sayılı Kanun m.12/5). Yargıtay’a göre nitelikli silahların miktar (sayı) bakımından vahim olmasından kast edilen, “10 adetten fazla” silah olması demektir. Nitelikli silah sayısı 10 adet veya daha az ise, bu durumda sadece 6136 sayılı Kanun m.12/4 gereği arttırım yapılacaktır.

Özellikle belirtelim ki; yukarıdaki fıkralardaki cezalar silah, mermi veya diğer mühimmat ticareti, kaçakçılığı, imalatı, nakledilmesi suçları açısından uygulanır.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14