Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Veri Kurtarma

802 görüntülenme
Veri Kurtarma
VERİ KURTARMA NEDİR?

Herhangi bir şekilde erişilemez hale gelmiş, silinmiş, bozulmuş yada kaybolmuş ve normal yol ve yöntemlerle ulaşılamayan verilerin özel yöntemlerle geri getirilmesi olayı ülkemizde “Veri Kurtarma” kavramı ile ifade edilmektedir. Kavramın İngilizce aslı “Data Recovery” olup ülkemizde kısmen “Data Kurtarma” ve “Bilgi Kurtarma” şeklinde de kullanılmaktadır.

Veri kurtarma işi profesyonel bilgi birikimi, deneyim ve yazılım tabanlı bir altyapı gerektiren nitelikli bir işlem ve süreçtir. Veri depolama ortamlarının fiziksel olarak hasar görmesi durumunda yedek parça, özel cihazlar ve özel temiz ortam gerekebilmektedir. Mantıksal yapı hasarlarında, yeniden bölümleme ve formatlamalarda ve silinmelerde ise çoğu zaman ancak birim veri alanı yani sektör tabanlı detaylı ve uzun çalışmalarla veriler gerçekçi ve doğru bir şekilde elde edilebilmektedir.

Veri kurtarma ile ilgili en önemli nokta konunun nitelikli ve özel bir çalışma alanı olması ve bu şekilde algılanması gerekliliğidir. Kurtarma işlem sürecindeki en önemli konu ise veri kaybı olan ortamın mevcut durumunun korunması ve ek hasar oluşturulmamasıdır. Bu nedenle yapılan veri kurtarma çalışmalarında konuya gereken ilgi, özen ve hassasiyetin gösterilmemesi ve bu çerçevede en küçük bir hata, ihmal, risk alma, ilgisizlik ve bilgisizlik mağduriyetin gerçek nedeni olacaktır.

Veri Kurtarma

Bilgisayar sistemlerinde verileri depolamak için kullanılan ortamlarda veriler dosya adı verilen bağımsız bütünler şeklinde tutulmaktadır. Bu dosyaları gruplamak için ise klasör (veya dizin) adı verilen yapılar kullanılmaktadır. Verilerimizin bulunduğu dosyalar herhangi bir şekilde (silinme, diskin yeniden biçimlenmesi, diskteki dosya takip yapısının bozulması, dosyadaki dahili yapının bozulması, veri depolama ortamının fiziksel olarak bozulması vb.) erişilemez hale geldiğinde veri kurtarma konusu gündeme gelmektedir. Karşılaşılan veri kaybında veya hasarında yapılabilecek çalışmaları şu şekilde sınıflamak mümkündür

Dosya Sistemi Hasarlarında Kurtarma

Bilgisayar sistemlerinde kullanılan veri depolama ortamları kullanılmadan önce veri ve program dosyalarının düzenli bir şekilde kaydedilmesi ve takip edilebilmesi için dosya sistemi adı verilen ve yaygın olarak FAT, NTFS, NWFAT, Ext2FS, CDFS kısaltmalarıyla bilinen yapılar ile düzenlenmektedir. Veri depolama ortamlarının organizasyon yapısında genellikle sistem alanı ve veri alanı olarak tarif edilen iki ana kısım bulunmaktadır. Sistem alanı genel hatlarıyla açılış yapısını, dosya tanımlarını ve dosyaların veri alanındaki yer adreslerini içerir. Veri alanı ise dosyaları ve alt tanımlama gruplarını içerir. Dosyalara erişebilme noktasında sistem alanındaki tanım ve adresler kolaylıkla tahmin edileceği üzere hayati öneme sahiptir. Bu yapılar silindiğinde veya hasar gördüğünde veri depolama ortamındaki klasör ve dosyalara standart işletim sistemi araçlarıyla erişmek mümkün olmaz. Eğer veri alanında depolanmış olan dosyalar hasar görmemiş ve sadece sistem alanı hasar görmüşse sistem alanını onarmak çoğu zaman veri depolama ortamındaki mantıksal düzenlemenin eski orijinal haline geri gelmesi anlamına gelir. Bu çerçevede öncelikli olarak sistem alanını kontrol etmek ve hasar buradaysa bu hasarı giderip sistemi eski orijinal haline geri getirmek ilk hedeftir. Gelişmiş disk analiz ve veri kurtarma araçlarımız ile sistem alanındaki yapıları kısa süre içerisinde manuel olarak analiz etmekte ve hızlı bir şekilde onarabilmekteyiz. Veri kurtarma işlemi bu aşamada başarılı olursa hasarlı ortam sahibi sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden sistemini kullanmaya devam edebilmektedir.

Formatlama ve Silinmelerde Kurtarma

Veri depolama ortamında dosyaları takip etmeye yarayan yapı yok olduğunda veya dosyalara erişmeyi sağlayamayacak düzeyde hasar gördüğünde dosyaları kurtarmak çoğu zaman kapsamlı ve nitelikli bir çalışma gerektirir. Dosyalara ait iki temel bilgi vardır. Birincisi dosyanın adını, özelliklerini ve başlangıç yerini içeren tanımlama bilgisidir. İkincisi ise eğer dosya birden fazla kümeye yerleştirilecek şekilde büyüklüğe sahipse veri alanında yerleştirildiği küme yer bilgileri ile oluşturulan küme zinciri bilgisidir. Manyetik veri depolama ortamları genellikle random mantıkla esnek olarak kullanılmaktadır. Bu ise dosyalara ait kümelerin veri alanında ardışık olmayan bir şekilde yerleştirilmesini gerektirir ve böylece dosyalar küme bazlı parçalanmış olur. Dosyaya ait küme zinciri mevcut olmadığında hangi kümelerin hangi dosyaya ait olduğuna otomatik olarak karar vermek çoğu zaman imkansız hale gelir ve ancak manuel çalışmalarla sonuç alınabilecek bir tablo ortaya çıkar. Dosyaya ait tanım bilgisinin olmaması durumunda ise ancak dosya başlangıcındaki header ile bir tahminde bulunmak söz konusu olur ki bu daha da zor bir durumdur. Çalışmalarımız içerisinde en yüksek payı bu madde kapsamında anlattığımız dosya kurtarma işlemleri tutmaktadır. Gerek dosya gerekse dosyalardan oluşan bir veri altyapısında kurtarma sonrası anlamlı bir bütün oluşturabilmek çoğu zaman en temel problem olarak ortaya çıkar. Otomatik veri kurtarma programları bu madde kapsamında anlatılan olaylarda çoğu zaman %10 ve altında başarıya sahiptirler ki olayın mantığı gereği daha başarılı bir sonuç elde etmeleri de mümkün gözükmemektedir. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla Ofis belgeleri, ülkemizde yaygın olarak kullanılan Ticari/Muhasebe programları, özel ve genel amaçlı veri tabanları (DBF, Cobol, Access, Paradox, Interbase, SQL vb.) ve daha pek çok veri dosyası yapısına yönelik kurtarma çalışmalarını tamamlamış durumdayız.

Dosyalarda Dahili Bozulmalarda Kurtarma

Pek çok kullanıcı özellikle Word ve Excel dosyalarının açılmaması problemini yaşamıştır. Bu olay gerçekte veri tutulan tüm dosyaların ve veri tabanı sistemlerinin başına gelmektedir. Dosyanın bulunduğu ortamda kısmi fiziksel hasar olduğunda da benzer bir durum yaşanır. Sıkıştırılmış dosyalar ve yedekleme sistemlerinde de benzer tablolar ortaya çıkmaktadır. Genel çerçevesini çizmeye çalıştığımız bu tür problemlerde genellikle başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. İhtiyaç halinde soruna özel yazılım da geliştirmekteyiz. Bu konunun kapsamında, veri kurtarma sonrasında kısmi olarak kurtarılabilmiş dosyaların onarılıp işe yarar hale getirilmesi konusu da vardır. Sonuç olarak, eğer herhangi bir dosyanız ilgili program tarafından açılmıyorsa, ticari programınız bütün bakım ve servis işlemlerine rağmen veri tabanını açamıyorsa yada yedek dosyalarınızı açamıyorsanız mutlaka bu madde kapsamındaki veri kurtarma hizmetimizden yararlanmak üzere bizimle bağlantıya geçiniz.

Kısmi veya Tüm Fiziksel Hasarlarda Kurtarma

Veri depolama ortamlarını ortam+aygıt (tek parça) ve sadece ortam (okuyucu aygıt ayrı bir birim) şeklinde sınıflayabiliriz. Bu sınıflamada hard diskler birinci gruba girmektedir ve sadece hard diskler böyle bir yapıya sahiptir. Verilerin depolandığı plakalar özel bir muhafazada korunmuştur ve verilere özel bir kart ve özel elemanlar (motor, magnet, okuma/yazma kafaları) ile erişilmektedir. Diğer grupta ise verilerin depolandığı ortam ile bunu işleyen aygıt ayrıdır. Disketler ve disket sürücüler, CD/DVD ve okuyucu/yazıcı aygıtları, manyetik bantlar ve okuyucu/yazıcı aygıtları gibi. Firmamız manyetik, optik ve elektronik tabanlı tüm veri depolama ortamlarına yönelik hem alt seviye erişimi sağlayan yazılım tabanlı hem de özel donanım tabanlı çözümlere sahiptir.

Veri Güvenliği Danışmanlığı

Bilgisayar ortamlarında tutulan verilerin güvenliğinin sağlanması ve verilerin korunması ile ilgili konular büyük önem arz etmektedir. Zaten bu konuda yapılacak hatalar veya eksikler veri kurtarma gereksinimlerini ortaya çıkaran en temel nedenlerdir. Konu ile ilgili teknik altyapı yani donanım ve yazılımlar günümüzde çok küçük hata toleransları ile uygulanabilecek kadar gelişmiş durumdadır. Ülkemizde bu konuda değişik alternatifler ile çözümler sunan ciddi firmalar bulunmaktadır. Firmamız şu an bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Veri Kurtarma Hizmetleri

  • Hard Disk Kurtarma: SATA & IDE Disklerden Veri Kurtarma Hizmeti
  • Raid Kurtarma: Tüm RAID Yapılandırmaları İçin Veri Kurtarma Hizmeti
  • SSD Disk Kurtarma: Yeni Nesil SSD Diskler İçin Veri Kurtarma Hizmeti
  • Sunucu Kurtarma: Tüm Sunucu Tipleri İçin Veri Kurtarma Hizmeti
  • NAS Kurtarma: NAS & SAN Sistemler için Veri Kurtarma Hizmeti
  • SCSI & SAS Disk Kurtarma: SCSI & SAS Diskler için Veri Kurtarma Hizmeti
  • Flash Disk Kurtarma: Flash Disk & Hafıza Kartları için Veri Kurtarma Hizmeti
  • Cryptolocker: Şifrelenmiş Dosyalarınızı Kurtarma Hizmeti
  • iPhone Veri Kurtarma:iPhone Veri Kurtarma Hizmeti
  • Android OS Veri Kurtarma:Android OS Veri Kurtarma Hizmeti

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14