Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Uzman Erbaş Yönetmeliği Dahilinde Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması

599 görüntülenme
Uzman Erbaş Yönetmeliği Dahilinde Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması

Uzman Erbaş Yönetmeliği Dahilinde Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması

Uzman erbaş yönetmeliği dahilinde güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması , bilindiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) bünyesinde Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadroları nezdinde görev yapmakta olan pek çok Uzman Er ve Erbaş bulunmaktadır. Ülkemiz ordusunda vatan savunmasına hizmet etmekte olan ve bu kadrolarda görevlendirilen askerlerimizin de bu kadrolara yerleştirilebilmesi açısından pek çok farklı düzenleme ve sınırlama bulunmaktadır. Adaylar pek çok farklı kriterde değerlendirilmekte ve bu kapsamda zaman zaman başvurular olumsuz sonuçlandırılabilmektedir. Bu makalemizde değineceğimiz konumuzda da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil olmak üzere) bünyesinde görev yapmayı arzulayan genç arkadaşlarımızın karşılaşmış olduğu Güvenlik Soruşturması kriterini inceleyeceğiz.

Güvenlik Soruşturması Nedir?

6191 Sayılı Erbaş ve Er Kanunumuz 3.Madde 3-f bendinde açıklandığı üzere;

  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak; güvenlik soruşturmasının sonucunun henüz gelmediği hallerde arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Kanun koyucumuz tarafından hayata geçirilmiş ilgili madde dahilinde, Uzman Er/Erbaş olarak görev yapmak üzere Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek isteyen her Türk Vatandaşı hakkında Güvenlik Soruşturmasının olumlu şekilde sonuçlanmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuatlara da değinmek gerekirse;

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 19. maddesinde yer alan; “Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.” hükmüne istinaden 20/09/2005 tarih ve 20942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin “Personelde aranacak nitelikler” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde; “(Değişik:RG-4/2/2017-29969) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak.” hükmü yer almıştır.

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1.maddesinde; “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.” hükmüne yer verilmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin amacını düzenleyen 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir.” hükmü düzenlenmekte ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının  yapılmasında gözetilecek genel ilkeler ve uyulacak genel esaslar hakkında kurallara yer verilmektedir.

Her ne kadar kanun koyucu tarafından mevzuata eklenen Güvenlik Soruşturmasının Olumlu Sonuçlanması kriteri şartı eklenmiş ise de idarenin yetkili kurumları tarafından gerçekleştirilen Güvenlik Soruşturmaları gerekçesiz şekilde olumsuz sonuçlandırılabilmektedir. Bu durumu belki de en iyi şekilde müvekkilimiz lehine sonuçlandırdığımız bir davaya ilişkin karar ile izah edebiliriz. Davamızın esasını, müvekkilimizin Uzman Er/Erbaş Yönetmeliği ve 6191 Sayılı Uzman Er ve Erbaş Kanunu dahilinde şart koşulmuş tüm kriterleri karşılamasına rağmen hakkında gerçekleştirilen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sebebiyle Atanmaması İşleminin İptali talebimiz teşkil etmektedir. Dava içeriğine ve talebimize aşağıda paylaştığımız Ankara 13.İdare Mahkemesi tarafından verilen karar metni ile sunmaktayız. Kişisel Verilerin Gizliliği prensipleri gereği kişiler anonim hale getirilmiştir.

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Gelmesi Durumunda Ne Yapılabilir?

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmış ve bu sebeple de yaptıkları başvuruları reddedilen adaylar bu ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren 60 Gün içerisinde kararı veren idare aleyhine ilgili kararın İptali talebini ihtiva eder nitelikte dava açma imkanına sahiptirler.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14