Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Şikayete Tabi Suçlar Nelerdir ?

509 görüntülenme
Şikayete Tabi Suçlar Nelerdir ?

Türk Ceza Kanunu Madde 73’de düzenelenen hükme göre şikayet;

• Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

• Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

• Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

• Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

• İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.

• Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

• Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Şikayete bağlı suçlar nelerdir;

 • Kasten Yaralama
  • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali
 • Taksirli Yaralama
  • Bilinçli Taksir hali hariç
 • Cinsel Saldırı
  • Basit hali
  • Eşe karşı olanı
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki,
 • Cinsel Taciz
 •  Tehdit,
  • Malvarlığına Yönelik olan
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali,
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali,
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ,
 • Hakaret
  • Kamu görevlisine görevinden ötürü işlenen hariç
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
  • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi,
  • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç,
 • Hırsızlık (Daha az cezayı gerektiren hal)
  • Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık,
  • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık
 • Kullanma Hırsızlığı ,
 • Mala Zarar Verme ,
 • Güveni Kötüye Kullanma,
 • Bedelsiz Senedi Kullanma ,
 • Dolandırıcılık ,
  • Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi
 • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
 • Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması ,
 • Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali ,
 • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
 • Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu,
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret ,
 • Karşılıksız yararlanma,
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi .
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
 • Hileli iflas,
 • Taksirli iflas,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14