Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Bilişim Suçlarında Şikayet Nasıl Yapılır?

498 görüntülenme
Bilişim Suçlarında Şikayet Nasıl Yapılır?

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilişim sistemleri de suçun konusu olmaya başlamış ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar çeşitlenmiştir. Bunun sonucu olarak ise Türk Ceza Kanunu’na “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında yeni bir suç kategorisi eklenmiştir.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları özel olarak düzenlenmiştir ve bu kapsamda aşağıda yer verilen fiiller suç sayılmıştır:

  • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek
  • Bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak
  • Bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek veya erişilmez kılmak
  • Bilişim sistemine veri yerleştirmek veya bilişim sisteminde var olan verileri başka bir yere göndermek
  • Başkasına ait banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak

Bu bilişim suçlarının yanı sıra, bazı suçlar bakımından ise suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi, suçun nitelikli halleri arasında sayılmıştır.

Bilişim Suçlarında Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Suçları; şikayete tabi suçlar ve şikayete tabi olmayan suçlar şeklinde ikiye ayırmamız mümkündür.

Yani bazı suçların soruşturulup kovuşturulabilmesi için mutlaka şikayette bulunmak gerekirken bazı suçlar bakımından şikayet şartı aranmamakta ve savcılık resen soruşturmaya başlamaktadır.

Ancak savcılık makamının işlenen suçlardan haberdar olması çoğu zaman mümkün olmadığı için hemen her suçun soruşturma ve kovuşturmasına başlanabilmesi için savcılığa veya kolluk kuvvetlerine bildirimde/şikayette bulunulması gerekmektedir.

“Bir bilişim suçunun mağduru olunması durumunda; bilişim suçunu işleyen kişi hakkında ceza hukuku sürecinin başlaması için bu kişi hakkında şikayette bulunulması gerekmektedir”

Şikayet Başvurusu Nereye Yapılmalıdır?

Kanun; suça ilişkin ihbar veya şikâyetlerin,

  • Cumhuriyet Başsavcılığına
  •  Kolluk makamlarına (emniyet müdürlüğü, jandarma) yapılabileceğini ifade etmektedir.

Yani kural olarak, şikayet başvurusu, savcılıklara veya kolluk makamlarına yapılabilmektedir.

Kanun’da ayrıca;

  • Valiliğe, kaymakamlığa
  • Mahkemeye de şikayetlerin yapılabileceği düzenlenmiştir.

Bu makamlara yapılan şikayetler ise derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir.

Sonuç olarak; diğer suçlarda olduğu gibi bilişim suçlarında da farklı mercilere şikayet başvurusunun yapılması mümkün olsa da nihai muhatap, savcılık makamıdır. Zira; hukukumuzda soruşturma makamı olarak, savcılık makamı belirlenmiştir ve suçların soruşturulması faaliyetini savcılık yürütmektedir.

Yurt Dışında İşlenen Bilişim Suçlarında Şikayet Nasıl Yapılır?

Kanun’a göre; yurt dışında işlenip, ülkede takibi gereken bilişim suçları bakımından, Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına şikayet başvurusunun yapılması mümkündür.

Şikayet Başvurusu Yazılı Yapılmak Zorunda Mıdır?

Şikayet başvurusunun;

  • Yazılı olarak,
  • Tutanağa geçirilmek suretiyle, sözlü olarak yapılması mümkündür.

Yani şikayet başvurusunun mutlaka yazılı olmasına gerek yoktur. Sözlü beyanların tutanağa geçirilmesi suretiyle de şikayet başvurusunun yapılması mümkündür.

Savcılık makamının işlenen suçlardan haberdar olması çoğu zaman mümkün olmadığı için bir bilişim suçunun mağduru olunması durumunda, savcılığa veya kolluk kuvvetlerine bildirimde/şikayette bulunulması gerekmektedir.

 

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14