Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Aile Konutu İpoteğinde Eşin Rızası

575 görüntülenme
Aile Konutu İpoteğinde Eşin Rızası
Yukarıda bahsettiğimiz evli kişilerin ipoteğinde eşin rızasının  gerektiği şartına ek olarak burada
TMK 194. madde de koruma altına alınmış kanuni bir  durumdur.
Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.
 
Yani Eşler diğer eşin rızası olmadan üçüncü kişinin borcuna herhangi bir malını ipotek edemezken  aile konutu için ise kendi borcuna  ne başkasının ilişkin olarak dahi ipotek ve devir yapamaz.  Yapılmış ise geçersizdir. çünkü Aile konutu ayrıca TMK da korunmuştur.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14