Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Cebir Suçunun Unsurları Nelerdir?

802 görüntülenme
Cebir Suçunun Unsurları Nelerdir?

Cebir suçunda, fiziki güç (maddi zor) kullanan fail, mağduru belli bir davranışta bulunmaya zorlamaktadır. Örneğin, bir kimsenin kolu bükülerek veya tokatlanarak sosyal medya hesaplarının şifresinin zorla alınması cebir suçu oluşturur.

5237 sayılı TCK m.108’e göre cebir suçu, mağdura karşı zor kullanılarak şu seçimlik hareketlerle işlenebilir:

  • Mağduru bir şeyi yapmaya zorlama,
  • Mağduru bir şeyi yapmamaya zorlama: Örneğin, alacağını icra takibine koymak isteyen alacaklıyı, icra takibinden vazgeçirmek için darp etmek “bir şeyi yapmamaya zorlama” şeklinde cebir suçu olarak nitelendirilir.
  • Bir şeyin yapılmasına müsaade etmesi için mağduru zorlama: Örneğin, başkasının arazisinden izinsiz yol geçirmek isteyen kişinin, arazi sahibini darp ederek yol geçirmeye müsaade etmeye zorlaması cebir suçunun bu seçimlik hareketini meydana getirir.

Cebir suçunun unsuru olan fiziki güç kullanımının, mağdurun kendi iradesini oluşturma ve bu iradeye uygun hareket etme serbestisini ihlale elverişli olması yeterlidir. Cebre maruz kalan kişi, az da olsa bir acıya maruz kalmaktadır. Örneğin, bir kimseyi itekleme fizik güç kullanımı olarak kabul edilebileceği gibi, mağdurun irade serbestisini ortadan kaldırmak için ilaç veya uyuşturucu verme de fiziki güç olarak kabul edilir.

Cebir suçunun unsuru olan cebir, “maddi cebir” veya fiziksel zordur. Manevi cebir, yani tehdit yoluyla cebir suçunun işlenmesi mümkün değildir. Cebir suçunun oluşması için failin mutlaka mağdurun vücut bütünlüğünü fiziksel açıdan ihlal etmesi şarttır. Halbuki tehdit, bir kötülüğün ileride meydana geleceği bildirilerek mağdurun korkutulmasıdır.

Cebir kullanma suçuyla ilgili olarak öngörülen ceza, kasten yaralama suçundan dolayı verilecek cezanın belli bir oranda artırılmasından ibaret olduğundan, bu suç, yaralama suçunun nitelikli hali olarak da vasıflandırılabilir.

Cebir suçunun kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde görevi yaptırmamak için direnme suçu gerçekleşir.

Özellikle vurgulayalım ki; cebir suçuna ilişkin TCK m.108’de düzenlenen norm, tamamlayıcı nitelikte bir normdur. Bu nedenle, cebir ceza kanununda başka suç tiplerinin unsuru olarak yer almaktaysa, yani bileşik nitelikte bir suç içerisinde başka bir suçun unsuruna dönüşüyorsa, fail ayrıca cebir suçunun cezasıyla cezalandırılmaz. Cebir suçunun başka suçların unsuru olduğu hallere; yağma (TCK 148-149), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109/2), cinsel istismar (TCK m.103/2-3), cinsel saldırı (TCK 102/2-3) suçları örnek verilebilir. Bu hallerde faile ilgili suç nedeniyle ceza verilerek, failin cebir suçu nedeniyle ayrıca cezalandırılması yoluna gidilemez.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ
LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14