Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Cinsel Suçların Cezaları

681 görüntülenme
Cinsel Suçların Cezaları

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Cinsel saldırı veya tecavüz suçu nedeniyle verilen hapis cezası ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez. Ancak, sarkıntılık suçunun 15 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenmesi halinde hapis cezasının miktarı 1 yılın altına düştüğünden adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Sarkıntılık suçu dışındaki cinsel saldırı suçları nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkün değildir.

Ceza ertelenmesi,

mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Sarkıntılık suçu dışındaki cinsel saldırı suçları nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi mümkün değildir.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Uzlaşma,

 suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Cinsel saldırı suçları, uzlaşma kapsamında olan suçlar değildir. Suçun; basit cinsel saldırı, sarkıntılık veya nitelikli cinsel saldırı suçu olması farketmez, cinsel suçlar açısından uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Şikayete tabi olanlar

  • Sarkıntılık suçu
  • eşe karşı işlenen nitelikli cinsel saldırı (tecavüz suçu)
  • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki suçu
şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Mağdur, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Şikayetten vazgeçme, soruşturma veya ceza davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında mümkündür. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve mağdur aynı olayla ilgili bir daha şikayet hakkını kullanamaz. Ceza davasının açıldığı aşama olan kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme halinde mahkeme davanın düşmesi kararı verir.

Res’sen Kovuşturulanlar

  • Cinsel Saldırı (Eşe Karşı olanlar hariç)
  • Cinsel İstismar
Sarkıntılık suçu ve eşe karşı işlenen cinsel saldırı (tecavüz) suçu dışındaki tüm cinsel saldırı suçları  resen yürütülür , bu suçlara dair herhangi bir şikayet olmadığı için şikayetin olup olmaması önemli değildir. Dava zamanaşımları söz konusudur. Şikayet olsa da şikayet olmasa da yahut sonradan şikayetten vazgeçme olmasa da davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

Dava zamanaşımı,

suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur.
Sarkıntılık suçunda şikayet hakkı kullanılırsa dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
Basit veya nitelikli cinsel saldırı suçlarının diğer tüm hallerinde dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Söz konusu cinsel suçlar, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir.

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme

  • Basit saldırı ve sarkıntılık suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.
  • Sarkıntılık ve basit cinsel saldırı suçu dışında TCK md.102’de yer alan tüm cinsel suçlar ile ilgili yargılama yapma görevi ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14