Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Telefon Görüşmesi Kaydetmek Yasal mı?

652 görüntülenme
Telefon Görüşmesi Kaydetmek Yasal mı?

Telefon görüşmesi kaydetmek TCK 132 kapsamında düzenlenmiş bir suç olup kesinlikle yasal kabul edilemeyecektir. Bu husus hükümde geçen “gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.” ifadesinde açıkça belirtilmiştir. Ancak Kanunun bu hükmüne karşılık Yargıtay belirli hallerde telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilmesini yasal olarak kabul edebilmektedir.

Yargıtay’a göre kişinin bir daha kanıt elde etmesinin imkanı bulunmayan ani gelişen ve yetkili makamlara başvurmanın da mümkün olmadığı hallerde kendisine karşı işlenen hukuka aykırı fiili önlemek için, kaybolması muhtemel olan kanıtların kaybolmasını engellemek ve yetkili makamlara sunarak güvence altına almak maksadıyla saldırıyı gerçekleştirenin bilgisi olmadan ve rızası alınmadan konuşma ve haberleşme içeriklerini, özel hayata ilişkin ses ve görüntülerini dinlemesi, izlemesi veya kaydetmesi hukuka aykırı olarak nitelendirmemektedir (Yargıtay 12. C.D. E.2012/20608 K.2012/18217 T.11.09.2012). Zira Yargıtay, kişinin bu hallerde yapmış olduğu dinleme, izleme ve kayıt altına alma eylemlerinde hukuka aykırılık bilinciyle hareket ettiğinden söz edilemeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla belirtilen durumlarda telefon görüşmesi kaydetmek yasal olacaktır.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14