Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Failin Hakkı Olan Veya Yükümlü Olduğu Bir Şeyi Yapacağı Veya Yapmayacağından Bahisle Şantaj Suçu

651 görüntülenme
Failin Hakkı Olan Veya Yükümlü Olduğu Bir Şeyi Yapacağı Veya Yapmayacağından Bahisle Şantaj Suçu

Failin Hakkı Olan Veya Yükümlü Olduğu Bir Şeyi Yapacağı Veya Yapmayacağından Bahisle Şantaj Suçu

Fail bir şeyi yapma konusunda, pozitif bir hakka veya negatif bir yükümlülüğe sahip olmalıdır. Fail yapmaya hakkı olan şeyi yapacağından veya yapmamaya yükümlü olduğu bir şeyi yapmayacağından söz ederek bu durumları mağdur üzerinde baskı aracı olarak kullanması gerekir.

Bir şeyi yapma konusunda bir hakka sahip olan veya yükümlülük altında bulunan kimse, bu hakkını kullanmayacağını veya yükümlülüğünü yerine getirmeyeceğini karşı tarafa bildirmesi gerekir. Bildirirken de karşı taraftan bir talepte bulunmaktadır. Mağdurdan kanuna aykırı bir işi yapmasını, mağdurun yapmakla yükümlü olduğu bir işi yapmamasını ya da kendisine haksız kazanç sağlamasını isteyerek, onun iradesini zorlamaktadır.

Şantaj yapılmakla kişi kanuna aykırı bir davranışta bulunmaya, yapmama yükümlülüğünde olduğu bir şeyi yapmaya veya faile haksız bir çıkar sağlamaya zorlanmaktadır. Burada yine bir tehdit ve iradeyi zorlama vardır. Ancak fail kendi hakkını ileri sürerek bu zorlamayı gerçekleştirmektedir.

MANEVİ UNSUR

Genel kast ile işlenebilen suçtur. Fail mağduru, hakkı olan bir şeyi yapacağından bahisle kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya bilerek ve isteyerek zorlamalıdır. Bu suçların olası kastla veya taksirle işlenmesi mümkün değildir.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

 Şantaj suçunu. Sırf hareket suçu olması nedeniyle teşebbüs mümkün değildir. Bu suça iştirak mümkün olup, birden fazla kimse tarafından birlikte işlenmesi nitelikli hal veya artırım nedeni olarak öngörülmemiştir. Fail mağdura, değişik zamanlarda birden fazla şantaj yaparsa veya tek bir eylemle birden fazla mağdura şantaj yaparsa, bu durumda zincirleme suç hükümleri uygulanır.

ŞANTAJ İLE TEHDİT SUÇUNUN FARKI; tehditte; haksız olarak doğrudan kişisel değerlere saldırıda bulunulacağı veya herhangi bir kötülük yapılacağından bahisle bir zorlama söz konusu olmasıdır.

 YAPTIRIM

Suçun takibi şikâyete bağlı olmayıp, re’sen kovuşturulur.

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14