Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Hangi Suçlardan Uzlaşma Mümkündür

738 görüntülenme
Hangi Suçlardan Uzlaşma Mümkündür
Aşağıdaki Suçlarda uzlaştırma mümkündür.
 
 1. Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanununda yer alana)
  • Kasten Yaralama (TCK 86,88. Madde (üçüncü fıkra hariç) )
  •  Taksirle Yaralama (TCK 89. md. )
  •  Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (TCK 234. madde)
  • Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK 116. madde)
  •  Ticari ve Bankacılık sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (TCK 239. Md. dördüncü fıkra hariç)
  • Tehdit (TCK 106/1. Md.)
  •  Hırsızlık (TCK 141. Md.)
  • Dolandırıcılık (TCK 157. Md.)
 2. Şikayete tabi suçlar
 • Kasten Yaralama
  • Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali
 • Taksirli Yaralama
  • Bilinçli Taksir hali hariç
 • Cinsel Saldırı
  • Basit hali
  • Eşe karşı olanı
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki,
 • Cinsel Taciz
 •  Tehdit,
  • Malvarlığına Yönelik olan
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali,
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali,
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ,
 • Hakaret
  • Kamu görevlisine görevinden ötürü işlenen hariç
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
  • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi,
  • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç,
 • Hırsızlık (Daha az cezayı gerektiren hal)
  • Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık,
  • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık
 • Kullanma Hırsızlığı ,
 • Mala Zarar Verme ,
 • Güveni Kötüye Kullanma,
 • Bedelsiz Senedi Kullanma ,
 • Dolandırıcılık ,
  • Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi
 • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
 • Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması ,
 • Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali ,
 • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
 • Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu,
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret ,
 • Karşılıksız yararlanma,
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi .
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
 • Hileli iflas,
 • Taksirli iflas,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14