Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Yarar Sağlamak Maksadıyla Açıklama Veya İsnat Tehdidiyle Şantaj Suçu

620 görüntülenme
Yarar Sağlamak Maksadıyla Açıklama Veya İsnat Tehdidiyle Şantaj Suçu

Fail, mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususları açıklayacağını veya bu konuda mağdura isnatta bulunacağını bildirerek onu tehdit etmektedir. Ancak bu tehdit, kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak amacıyla ve bu amacı da karşı tarafa bildirerek yapılmaktadır. Örnek olarak “benimle birlikte olmazsan, çıplak resimlerini internete veririm” diye zorlama durumunda şantaj suçu oluşur.

Failin kendisine veya bir başkasına sağlayacağı yarar kavramı sadece manevi yönden değil, maddi açıdan bir karşılık elde etmeye çalışmak olarak da anlaşılmalıdır. Maddi yarar da yalnızca parasal değil, bedeni zevkleri tatmine yönelik de olabilir.

MANEVİ UNSUR

Genel kast ile işlenebilen suçtur. Fail mağduru, hakkı olan bir şeyi yapacağından bahisle kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya bilerek ve isteyerek zorlamalıdır. Bu suçların olası kastla veya taksirle işlenmesi mümkün değildir.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

 Şantaj suçunu. Sırf hareket suçu olması nedeniyle teşebbüs mümkün değildir. Bu suça iştirak mümkün olup, birden fazla kimse tarafından birlikte işlenmesi nitelikli hal veya artırım nedeni olarak öngörülmemiştir. Fail mağdura, değişik zamanlarda birden fazla şantaj yaparsa veya tek bir eylemle birden fazla mağdura şantaj yaparsa, bu durumda zincirleme suç hükümleri uygulanır.

ŞANTAJ İLE TEHDİT SUÇUNUN FARKI; tehditte; haksız olarak doğrudan kişisel değerlere saldırıda bulunulacağı veya herhangi bir kötülük yapılacağından bahisle bir zorlama söz konusu olmasıdır.

 YAPTIRIM

Suçun takibi şikâyete bağlı olmayıp, re’sen kovuşturulur.

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14