Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Kriminal İnceleme

750 görüntülenme
Kriminal İnceleme

Kriminal İnceleme

İşlenen suçlar neticesinde olay yerinde bırakılan delilleri günümüz, bilimsel ve teknik yöntemleri yardımıyla inceleyip değerlendirerek yürütülen adli, idari, ve siyasi soruşturmalara yön verme, suç ve suçlunun kesin olarak belirlenip ispatlanması suretiyle yargı organları karşısına çıkarılmasını, adaletin doğru ve süratli biçimde işlemesini sağlamak demokratik hukuk devletlerinin en önemli görevlerinden biridir.

Bu görevin yerine getirilmesinde en önemli görev şüphesiz toplum düzeninin teminatı olan Polis Teşkilatına düşmektedir. Bu açıdan konuya geçmeden önce Polisin tanımının bilinmesinde fayda vardır. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nda (PVSK) polisin tanımı şu şekilde yapılmaktadır;

Polis; Asayişi, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken dokunulmazlığını korur, halkın ırz, can ve malını muhafaza, ammenin istirahatını temin eder, yardım isteyenlere alil ve acizlere yardım eder, kanun tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği görevleri yapar.

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin kendine has özellikleri yönünden polisin başlıca iki görevi vardır. Birincisi suç işlenmesini önlemeye yönelik idari görevi yani önleyici hizmeti, ikincisi ise önleyici zabıta tedbirleri ile engel olunamaması sonucu bir suçun işlenmesi durumunda kanunlarda polise tevdi olunan suç ve suç sanıklarıyla bunlara ait delillerin saptanması, suç sanıklarının yakalanması ve adli mercilere teslimi aşamalarında yaptığı çalışmaları kapsayan adli görevidir. Adli görev, suçun işlenmesiyle başlar ve adli görev sırasında polisin adli amiri Cumhuriyet Savcısıdır.

İşlenen suçların çözümü şüphesiz olay sonrası suçluların bırakmış olduğu delillerin iyi bir şekilde değerlendirilmesi sayesinde mümkündür. Delillerin korunması, tespiti, toplanması ve incelenmek üzere laboratuara gönderilmesi aşamaları polisin bilinçli ve profesyonel olarak çalışmasını gerektirmektedir. Nelerin delil olabileceğinin ve nasıl değerlendirileceğinin bilinmesi suç ve suçlunun tespitinde atılacak ilk adımlardan biridir.

Kriminal İnceleme Süreçleri

Maddi suç delilleri polisin yapacağı teknik ve bilimsel araştırmalarla ortaya çıkabilmektedir. Araştırmalar ve incelemeler karmaşık ve güç olduğu için, uzman ve çok iyi eğitilmiş personel ile uygun araç-gereçlere ihtiyaç vardır.

  • Olaya ilk müdahale eden ekip ve soruşturma ekibinin görevi, mevcut durumu bozmadan muhafaza etmek, olay yerine kimseyi sokmamak, maddi delilleri korumak, tanık, mağdur ve şüpheli gibi kişilerin tespitini yaparak bunların olay yerinden uzaklaşmalarını önlemektir.
  • Olayın ve olay yerinin araştırılması, incelenmesi ile görevli olanlar; bunlar diğer ekiplere göre bu konularda daha uzman olan teknik personeldir. Bunlar iyi eğitilmiş ve gerekli teçhizata sahip olmalıdır. Hangi çeşit olaylarda ne gibi nesnelerin maddi delil olabileceğini, nerede, nasıl bir inceleme ve arşiv araştırmasının yapılacağını, deliller laboratuara gönderildiğinde hangi hususların incelenmesinin isteneceğini bilmelidirler.
  • OlayYeri İnceleme Ekiplerinin topladıkları parmak izi, avuç izi, ayakkabı izi, alet izi vb. deliller yerel imkanlarla öncelikle arşiv araştırmasına tabi tutulurlar. Ancak kan, meni, tükürük vb. laboratuar incelemesini gerektiren bulgular mukayeseleri yapılmak üzere Kriminal Laboratuarlarına gönderilir.
  • KriminalLaboratuarlarında yapılan incelemeler esnasında bulguların ne olduğunun, karşılaştırılma sonucu aynı veya farklı kaynağa ait olup olmadıklarının tespiti yapılır.
  • Suçlunun/suçluların tespiti;

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14