Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Mahkeme Kararına (İlama) Dayanarak Başlatılan İcra Takibi Nedir?

628 görüntülenme
Mahkeme Kararına (İlama) Dayanarak Başlatılan İcra Takibi Nedir?

Eğer elinizde herhangi bir Hukuk Mahkemesi tarafından lehinize verilmiş ve para borcunu içeren bir mahkeme kararı varsa, bu kararın verilmesinden sonra, karşı tarafın bu borcu rızası ile ödemeyeceğini düşünüyorsanız; bu mahkeme kararı (ilam) ile icra takibi başlatarak almanız gereken parayı icra yoluyla alabilirsiniz. Yalnızca para borcu değil; bir işin yapılması, bir eşyanın veyahut da bir çocuğun dahi teslimi bu tür icra takibine konu edilebilecektir.

Mahkeme kararının icraya konu olması için kesinleşmesine gerek yoktur. Mahkeme tarafından nafaka gibi belli dönemlerde ödenmesi gereken borçlar oluştuğu takdirde, mahkeme kararı vermesinden itibaren her döneme ilişkin olarak icra takibi yapılabilecektir.

Mahkemenin bizzat kendi inisiyatifiyle verdiği kararlar haricinde, mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler ile kayıtsız ve şartsız para borcu içeren noter senetleri de ilamlı icraya dayanak olabilmektedir.

Yabancı bir memleketteki Türk Konsolosluğu tarafından düzenlenecek ve Türkiye’deki düzenlenmiş bir noter senedi yerine geçecek belge de ilamlı icraya konu olabilir. Hatta yabancı bir ülkenin noteri veya ilgili kurumu tarafından düzenlenen ve kayıtsız ve şartsız para borcu içeren senet de, ilgili makam veya Türk Konsolosluğu tarafından onaylandıkça tenfize gerek olmaksızın doğrudan ilamlı icraya konu olabilecektir.

Yukarıda sayılan nitelikle bir belge ile başlatılan icra takibinde borçlu tarafa takip talebi ile beraber ödeme emri de gönderilecektir. Süresi içinde ödeme emrine borçlu tarafından itirazda bulunulmadığı takdirde icra takibi kesinleşmektedir. Bundan sonra borcu yine kendi rızası ile ödemeyen borçlunun mallarına karşı haciz işlemlerinde bulunulabilecektir. SGK aracılığıyla aldığı maaşın belli bir yüzdesine haciz konulabileceği gibi, sahip olduğu menkul veya gayrimenkul mallara veyahut banka hesaplarına da haciz konulabilecektir.

Tüm bu icrai işlemler, ilamlı icra söz konusu olduğunda Türkiye’nin herhangi bir icra dairesinde yapılabilmektedir.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14