Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişim Engeline ilişkin Hukuki Süreç

716 görüntülenme
İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişim Engeline ilişkin Hukuki Süreç

İnternette Yapılan Yayınlara Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Çıkarılmasına ilişkin Hukuki Süreç;

Erişimin engellenmesi temel olarak 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun madde 8’de düzenlenmekteydi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan kanun değişikliği ile bu madde kapsamına “içeriğin çıkarılması” ifadesi de eklenmiştir.

Erişimin Engellenmesine ve İçeriğin Yayından Çıkarılmasına Konu Olabilecek İnternet Yayını İçerikleri,

İnternet ortamında yapılan ve içeriği Türk Ceza Kanununda yer alan;

  • İntihara yönlendirme (madde 84),
  • Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
  • Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
  • Müstehcenlik (madde 226),
  • Fuhuş (madde 227),
  • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçlarını;

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçları ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçları; oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir.

Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayından Çıkarılmasında Yetkili Mercii,
İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir.

Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayından Çıkarılması Belirli Bir Süre İle Sınırlanabilir,

Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir.

Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayından Çıkarılması Kararına İtiraz,

Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayından Çıkarılması Kararının Sosyal Ağ Sağlayıcısı Tarafından Yerine Getirilmemesi,

Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir.

Hukuka aykırılığı hakim veya Mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcısına bildirilmesi durumunda; bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcısı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki; sosyal ağ sağlayıcısının bu hukuki sorumluluğunun işletilmesi için, içerik sağlayıcısının yani o içeriği üreten kişinin sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmamaktadır.

İnternet Ortamında Yapılan Yayın Sebebiyle Kişilik Hakkının İhlal Edilmesi Halinde Kişinin Sahip Olduğu Haklar,

Sosyal Ağ Sağlayıcısına Başvuru Hakkı,

30/07/2020 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren kanun ile getirilen düzenleme gereği; internet ortamında yapılan bir yayın ile kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden bir kişi, yayının bulunduğu sitenin sosyal ağ sağlayıcına yapacağı başvuru ile bu yayının kişilik hakkını ihlal ettiğini ifade ederek söz konusu yayına erişimin engellenmesini ve/veya içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir.

Sosyal Ağ Sağlayıcısının Başvuruya Cevap Süresi,

Bu başvuru üzerine sosyal ağ sağlayıcı, başvuruya en geç 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz bir gerekçeli cevap vermek zorundadır. Sosyal ağ sağlayıcısının bu başvuruya 48 saat içerisinde cevap vermemesi durumu için yaptırım olarak kanunda sosyal ağ sağlayıcıya 5 milyon Türk Lirası şeklinde idari para cezası öngörülmüştür.

Sosyal Ağ Sağlayıcısı, Kişilik Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verirse,

Sosyal ağ sağlayıcısı, başvuru sonucunda kişinin kişilik hakkının ihlal edildiğine karar verirse başka bir deyişle olumlu cevap verirse söz konusu yayına erişimi engeller ve/veya içeriği yayından kaldırır.

Sosyal Ağ Sağlayıcısı, Kişilik Hakkının İhlal Edilmediğine Karar Verirse,

Sosyal Ağ Sağlayıcısı, olumsuz cevap verirse kişinin kişilik hakkının ihlal edilmediğini ifade ederse, kişinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ya da Sulh Ceza Hakimine başvuru yapması mümkündür.

Sosyal Ağ Sağlayıcısı, Kişinin Zararından Sorumlu Tutulabilir mi,

Sulh Ceza Hakimi, yayının hukuka aykırı olduğuna karar verirse bu durumu sosyal ağ sağlayıcısına bildirir, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcısı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur.

Sosyal Ağ Sağlayıcısına Ne Zamandan İtibaren Başvuru Yapılabilir,

Sosyal ağ sağlayıcıları, kişilerin kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlarına ilişkin olarak yapacakları başvurulara cevap verebileceği sistemi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (30/07/2020 tarihinden itibaren) 3 ay içerisinde oluşturma yükümlülüğüne tabiidir.

Dolayısıyla 30/10/2020 tarihinden sonra internet ortamında yapılan yayın sebebiyle kişilik hakkının ihlal edildiği iddiasıyla erişim engeli ve/veya içeriğin yayından çıkarılması talebiyle sosyal ağ sağlayıcısına başvuru yapmak mümkündür.

Sosyal Ağ Sağlayıcısı Kişilik Haklarını İhlal Eden Yayınlara İlişkin Rapor Hazırlama Yükümlülüğündedir,

Ayrıca kanun ile yürürlüğe giren yeni düzenleme gereği, sosyal ağ sağlayıcıları, bu başvurulara ilişkin altı aylık dönemleri kapsayan, başvurucuların kişisel verilerinin yer almadığı, Türkçe rapor hazırlama ve kendi internet sitesinde yayınlama yükümlülüğü de söz konusudur.

Sulh Ceza Hakimine ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Başvuru Hakkı,

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki; internet ortamında yapılan bir yayın ile kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden bir kişi, doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak da içeriğe erişimin engellenmesini ve/veya içeriğin yayından kaldırılmasını talep edebilir.

Sulh Ceza Hakimine Yapılan Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır,

Hakim bu kapsamda, en geç yirmi dört saat içinde ve duruşma yapmaksızın, erişimin engellenmesine ve/veya içeriğin yayından kaldırılmasına karar verebilir.

Sulh Ceza Hakimi Tarafından Verilen Karara Karşı İtiraz Edilebilir mi,

Sulh Ceza Hakimi tarafından verilen karara karşı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Sulh Ceza Hakimi Tarafından Verilen Kararın Gereği Yerine Getirilmezse,

Sulh Ceza Hakiminin kararını süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, elli bin gün tutarında adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca ihlalin bir yıl içerisinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacaktır.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14