Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin

For You Makale

Anasayfa » For You Makale (2. Sayfa )
Bireysel Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunun Cezası: Silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı (ülke içinde üretilmesi), nakledilmesi suçlarının temel cezası 5 yıldan...
Savunma meşru müdafaa şartları bulunduğu sırada başladığı halde, orantılılık ilkesinin ihlali nedeniyle fiilin meşru savunma olarak kabul edilmediği hallerde “meşru...
Bıçakla yaralama suçunda dava zamanaşımı en az 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma açılmaması halinde...
Taksirle yaralama suçu zamanaşımı süresi şikayet ve dava aşamasında farklıdır. Mağdur ya da mağdurların, yukarıda da belirttiğimiz gibi suçun işlenmesinden sonra...
Türk Ceza Kanunu’nda taksir; acemilik, tedbirsizlik, dikkatsizlik ya da talimatlara uymamaktan kaynaklanan kusur olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda taksirle yaralama da...
Türk Ceza Kanunu’ndaki birçok suçta mağdurun şikayeti aranmıyor olmasına rağmen taksirle yarala suçu için aynı durum geçerli değildir. Dolayısıyla taksirle yaralama...
Türk Ceza Kanunu taksirle yaralama suçunun unsurları hakkında bilgi verirken hareket, tipiklik, kusurluluk, hukuka aykırılık gibi maddeler saymaktadır. Üç ay...
Bıçakla yaralama suçu, kasten yaralama suçunun nitelikli halini oluşturduğundan davanın açılması şikayete bağlı değildir. Ancak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek...
Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası Nedir Nasıl Yapılır? Kasten yaralama suçunun cezasının ne kadar olacağı yaralamanın herhangi bir aletle yapılıp yapılmadığına bağlı...
Adi Kefalet Müteselsil Kefalet Birlikte Kefalet Kefile Kefalet Rücua Kefalet Zarara/Açığa Kefalet BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK...
Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ile borcu ödemeye garanti eden kefil arasındadır. borçlu bu sözleşmesinin tarafı değildir. ve kabul etme zorunluluğu...
‘Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Yani Yazılı olmalı...
Kefalet Sözleşmeleri yapılması için tam ehliyetli olmak gerekmektedir. Tam ehliyetsiz yahut sınırlı ehliyetsiz kişiler kefil olamazlar Kefil olmaları durumunda yapılan...
Kefillik kişiyi borç altına sokan bir işlem olduğundan dolayı evli olan kişiler için  önemli olan bir diğer ehliyet şartı ise eşin...
Sözleşmenin mutlaka yazılı yapılması ve borçluya kefalet edilen tutarın net olarak  sözleşmede yer alması gerekir. Bu iki noktayı kapsamayan her...
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından tutulan kredi sicillerinde kefillik bilgileri yer alır. Asıl borçlunun borcunu ödemediği durumlarda yaşanabilecek tüm olumsuzluklar...
Yukarıda bahsettiğimiz evli kişilerin ipoteğinde eşin rızasının  gerektiği şartına ek olarak burada TMK 194. madde de koruma altına alınmış kanuni...
İpoteğin bir taşınmaz rehindir. Bu kapsamda düşünüldüğünde iki  tip  ipotek söz konusu olacaktır. Birincisi Kişinin kendi borcunda dolayı  ipotek tesisi...